Record details

Title
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
Statement of responsibility
    Jan Gruntorád
Other titles
    Non-traditional use of geochemical methods for environmental monitoring
Author
    Gruntorád, Jan, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 1-2
Pages
    s. 140-142
Year
    1991
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    atmogeochemická prospekce
    kontaminace vod
    kovy těžké
    metalometrie
    monitoring
    toxicita
    životní prostředí
Subject category
    monitorování
    toxické látky
Keyword
    Geochemických
    Metod
    Monitorování
    Netradiční
    Použití
    Prostředí
    životního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012