Record details

Title
    Neue Erkenntnisse zur Petrogenese der moldanubischen Gföhler-Gneise im Waldviertel (Niederösterreich) und Bayerischen Wald
Statement of responsibility
    Fritz A. Pfaffl
Other titles
    New recognitions of the petrogenesis of the Moldanubian Gföhler-Gneis types at the Waldviertel (Lower Austria) and Bavarian Forest
Author
    Pfaffl, Fritz A.
Language
    německy
Source title - serial
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Vol./nr.
    Jg. 10
Year
    2004
Notes
    4 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    552
Subject group
    amfibolit
    analýza petrografická
    bazalt typu MORB
    geologie regionální
    moldanubikum
    ortorula
    pararula
    petrogeneze
    sedimentace fluviální
    těžké minerály
Geographical name
    ČR-Morava
    Rakousko-Niederösterreich
    SRN-Bayern
Keyword
    Bayerischen
    Erkenntnisse
    Gföhler-Gneise
    Moldanubischen
    Neue
    Niederösterreich
    Petrogenese
    Wald
    Waldviertel
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012