Record details

Title
    Neutron pole figures compared with magnetic preferred orientations of different rock types
Author
    Brokmeier, H-G.
    Chadima, Martin
    Cifelli, F.
    Hansen, A.
    Siemes, H.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Physica. B
Vol./nr.
    Roč. 350, -
Pages
    s. 120-122
Year
    2004
Notes
    Available online at www.sciencedirect.com
    Překlad názvu: Srovnání stereoprojekcí neutronové texturní goniometrie s předností magnetickou orientací pro různé horninové typy
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    crystalographic texture
    magnetic anisotropy
    rocks
Keyword
    Compared
    Different
    Figures
    Magnetic
    Neutron
    Orientations
    Pole
    Preferred
    Rock
    Types
Abstract (in czech)
   Neutronová texturní goniometrie představuje velmi výhodnou metodu pro měření pólových obrazců horninových vzorků. Naproti tomu ve strukturní geologii se magnetické anizotropie stala standardní technikou pro zjištění tektonické deformace hornin. V publikaci je prezentováno srovnání obou technik na různých příkladech prekambrijských, karbonských a kvartérních hornin.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012