Record details

Title
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Granady (Nikaragua)
Other titles
    Nonvolcanic Quaternary sediments in the vicinity of Masay and Granada (Nicaraqua)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    1999
Keyword
    Granady
    Kvartérní
    Masayi
    Nevulkanické
    Nikaragua
    Oblasti
    Sedimenty
Abstract (in czech)
   Byly zkoumány nevulkanické sedimenty (fluviální, lakustrinní, deluviální a organické) v oblasti Masaya a Granada (Nikaragua)
Abstract (in english)
   Nonvolcanic Quaternary sediments in the vicinity of Masay and Granada (Nicaraqua)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014