Record details

Title
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Non volcanic Quaternary sediments in the vicinity of Masaya and Granada (Nicaragua)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 99-101
Year
    1999
Notes
    4 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    aluviální kužel
    jezero kráterové
    koluvium
    kvartér
    prostředí tropické
    půda fosilní
    recent
    říční síť
    sedimentace chemická
    sedimentace fluviální
    sedimentace recentní
    vulkanoklastika
    vulkanologie
    záplavová niva
Geographical name
    Nikaragua
Keyword
    Granady
    Kvartérní
    Masayi
    Nevulkanické
    Nikaragua
    Oblasti
    Sedimenty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012