Record details

Title
    New Schwagerispira (Brachiopoda) from the Carnian of the Slovak Karst (SE Slovakia)
Statement of responsibility
    Miloš Siblík
Other titles
    Nový druh rodu Schwagerispira (Brachiopoda) z karnu Slovenského krasu (jv. Slovensko)
Author
    Siblík, Miloš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Západné Karpaty. Séria paleontológia
Vol./nr.
    Vol. 14
Pages
    p. 103-108, 1 l. obr. příl.
Year
    1990
Notes
    2 obr., 2 pl.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Paleont.
Classfication no.
    562/569
Conspectus category
    56
Subject group
    Brachiopoda
    karn
    nový taxon
    popis taxonů
    trias
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
    Slovenský kras (Slovensko)
Keyword
    Brachiopoda
    Carnian
    Karst
    New
    Schwagerispira
    Slovak
    Slovakia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012