Record details

Title
    New Silurian and Devonian Strophomenidina (Brachiopoda) in Bohemia
Statement of responsibility
    Vladimír Havlíček
Author
    Havlíček, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Vol. 67, no. 3
Pages
    s. 169-178
Year
    1992
Notes
    2 pl.,7 bibl. + 2
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    Barrandien
    Brachiopoda
    devon
    nálezy
    nový taxon
    popis organismu
    silur
Subject category
    Strophomenidina
Geographical name
    Čechy střední
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Bohemia
    Brachiopoda
    Devonian
    New
    Silurian
    Strophomenidina
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012