Record details

Title
    New Silurian nautiloids Phragmoceras Broderip, 1839 and Tubiferoceras Hedström, 1917 from the Prague Basin (Bohemia)
Other titles
    Noví silurští nautiloidi Phragmoceras Broderip, 1839 a Tubiferoceras Hedström, 1917 z pražské pánve (Čechy)
Author
    Manda, Štěpán
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 82, č. 2
Pages
    13
Year
    2007
Thesaurus term
    Nautiloidea, Discosorida, new taxa, palaeobiogeography, Silurian, Prague Basin
Keyword
    1839
    1917
    Basin
    Bohemia
    Broderip
    Hedström
    Nautiloids
    New
    Phragmoceras
    Prague
    Silurian
    Tubiferoceras
Abstract (in czech)
   Silurští nautiloidi Phragmoceras a Tubiferoceras s endogastrickou brevikonní schránkou a zůženým ústím jsou charakteristickým prvkem tropických faun Baltiky a Laurencie. 7 z pražské pánve dříve známých druhů se vyskytuje v hlavonožcových vápencích ludlowu. Mezi nimi jen dva druhy byly rozpoznány mimo pražskou pánev. P. imbricatum byl popsán z Avalonie a Baltiky, jeho geografické rozšíření tedy naznačuje výměnu faun napříč rheickým oceánem během časného Ludlowu. V této práci je poprvé popsáno 7 dalších druhů fragmoceridů z pražské pánve, které jsou fylogeneticky příbuzné s druhy dříve popsanými z Baltiky, Irska a Walesu a indikují tedy otevřenou mořskou cestu mezi pražskou pánví a paleokontinenty Baltica, Laurencia a Avalonia počínaje nejvyšším Llandoverem.
Abstract (in english)
   The morphologically distinct nautiloid genera Phragmoceras and Tubiferoceras with an endogastric brevicone shell and a contracted aperture are characteristic components of the Silurian tropical faunas of Baltica and Laurentia. Seven previously known species of Phragmoceras from the Prague Basin are mainly from cephalopod limestones of the Ludlow age. Amongst these, two species are recorded from beyond the Prague Basin. P. imbricatum is recognised in Avalonia and Baltica and its geographic distribution suggests a palaeobiogeographical connection across the Rheic Ocean during the earlier Ludlow time. This paper deals with several phragmocerids from the Prague Basin which have not been recorded before. These species are closely related or conspecific to those described from Baltica, Ireland or Wales and indicate an open seaway between the Prague Basin and Baltica, Laurentia and Avalonia, respectively, since the latest Llandovery.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014