Record details

Title
    New Upper Cretaceous Cyst Pithonella siniformis n.sp. (Calciodinellaceae) from Eastern Algeria
Statement of responsibility
    Jan Řehánek, Milan Mišík
Author
    Mišík, Milan
    Řehánek, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 2
Pages
    s. 111-116
Year
    1991
Notes
    2 obr., 2 pl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    Dinoflagellata
    fosílie
    křída-svrchní
    nový taxon
    textury sedimentů
Geographical name
    Alžírsko
Keyword
    Algeria
    Calciodinellaceae
    Cretaceous
    Cyst
    Eastern
    New
    N.sp
    Pithonella
    Siniformis
    Upper
Abstract (in czech)
   Ve výbrusech svrchnoturonských a senonských biomikritů z příkrovu Penitell ve východním Alžírsku (oblast Djebel Karkara - Djebel ben Oustaf) byly popsány vápnité sférické mikrofosílie, zejména Dinoflagellata rodu Pithonella.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012