Record details

Title
    New classification of the genus Cordaites from the Carboniferous and Permian of the Bohemian Massif, based on cuticle micromorphology
Statement of responsibility
    Zbyněk Šimůnek
Author
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Vol./nr.
    Vol. 62, no. 3-4
Pages
    p. 97-210
Year
    2006
Notes
    38 obr., 1 fot., 10 tab., 44 pl.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B
Classfication no.
    551.7
    561
Conspectus category
    56
Subject group
    analýza kutikulární
    Cordaitopsida
    listy
    nový taxon
    paleozoikum-svrchní
    popis taxonů
    svrchní karbon a perm Českého masivu
Geographical name
    Česko
Keyword
    Based
    Bohemian
    Carboniferous
    Classification
    Cordaites
    Cuticle
    Genus
    Massif
    Micromorphology
    New
    Permian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012