Record details

Title
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Vladimír Šrein, Petr Ondruš
Author
    Ondruš, Petr
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 4
Pages
    p. 75-78
Year
    1994
Notes
    1 obr., 1 fot., 5 tab., 9 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    chemické vlastnosti
    Český masiv
    diagram (práškový, Laueho)
    mineralogie topografická
    minerály
    nesosilikáty
    spektrometrie IR
Subject category
    bizmutoferrit
    chapmanit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jáchymov
    Smilkov (Benešov)
    Smrkovec
    Vrančice (Příbram)
Keyword
    Bismutoferrite
    Bohemian
    Chapmanite
    Data
    New
    Occurrences
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012