Record details

Title
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
Other titles
    Nové poznatky o mineralogii ložisek Vysoký Kámen u Krásna (Slavkovský les, Česká republika)
Author
    Fikar, Miroslav
    Gabašová, Ananda
    Mach, Zdeněk
    Ondruš, Petr
    Sejkora, Jiří
    Veselovský, František
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech geological society
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 1-2
Pages
    13
Year
    2006
Thesaurus term
    Czech Republic
    greisen
    Horní Slavkov
    molybdates
    phosphates
    supergene minerals
    Vysoký Kámen near Krásno
    wolframates
Keyword
    Area
    Czech
    Data
    Deposits
    Kámen
    Krásno
    Mineralogy
    Near
    New
    Republic
    Slavkovský
    Vysoký
Abstract (in czech)
   Podrobné mineralogické studium bylo zaměřeno na dvě ložiska lokalizovaná na svazách vrchu Vysoký Kímen u Krásna v blízkosti Horního Slavkova (Česká republika). Identifikovány zde byly následující minerály: ložisko živce - autunit, bertrandit, beryl, goethit, hematit, koechlinit, kolbeckit, meta-autunit, powellit a scheelit; greisenové ložisko - kakoxen, leukofosfit, vivianit, wavellit a mineraly sérií chalkosiderit-tyrkys a strengit-variscit.
Abstract (in english)
   Detailed mineralogical study focused on two deposits located on slopes of the Vysoký Kámen hill near Krásno in the proximity of the town of Horní Slavkov in Czech Republic. The following minerals were identified: autunite, bertrandite, beryl, goethite, hematite, koechlinite, kolbeckite, meta-autunite, powellite, scheelite (feldspar deposit) and cacoxenite, leucophosphite, vivianite, wavellite and minerals of chalcosiderite-turqouise and strengite-variscite series.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012