Record details

Title
    New finding of pleistocene organic sediments from the Czech Republic
Author
    Břízová, Eva
    Křížová, Marie
    Skupien, Petr
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Sborník příspěvků
Pages
    1
Keyword
    Czech
    Finding
    New
    Organic
    Pleistocene
    Republic
    Sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014