Record details

Title
    New findings on the deep structure of the southeastern slopes of the Bohemian Massif ("southern section"- Němčičky block)
Statement of responsibility
    Josef Adámek
Author
    Adámek, Josef
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia
Pages
    s. 10-16
Notes
    4 sch.
Subject group
    analýza tektonická
    Český masiv
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hlubinná stavba
    magnetická karotáž
    profil vrtný
    zlom
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Němčičky
Keyword
    Block
    Bohemian
    Deep
    Findings
    Massif
    Němčičky
    New
    Section"-
    Slopes
    Southeastern
    Southern
    Structure
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012