Record details

Title
    New finds Luhops expectans (Barrande, 1852) (Trilobita) from Barrandian Middle Cambrian (Bohemia)
Statement of responsibility
    Jan Valíček, Radko Šarič
Other titles
    Nové nálezy Luhops expectans (Barrande, 1852) (Trilobita) z barrandienského středního kambria (Čechy)
Author
    Šarič, Radko
    Valíček, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Palaeontologia Bohemiae
Vol./nr.
    Vol. 7
Pages
    p. 54-61
Year
    2001
Notes
    5 obr., 3 pl., 26 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Palaeont. Bohemiae
Subject group
    Barrandien
    diskuse
    kambrium-střední
    ontogeneze
    popis taxonů
    revize
    Trilobita
Geographical name
    ČR-Čechy
    Skryje (Rakovník)
    Týřovice (Rakovník)
Keyword
    1852
    Barrande
    Barrandian
    Bohemia
    Cambrian
    Expectans
    Finds
    Luhops
    Middle
    New
    Trilobita
Abstract (in english)
   New finds of centropleurid trilobites in the Jince Formation of the Central Bohemian Cambrian - Luhops expectans (Barrande, 1852) and Paradoxides orphanus Barrande, 1852 have been re-examined. Paradoxides orphanus Barrande, 1852 have been assigned to the species Luhops expectans (Barrande, 1852). The origin of the "species" Raymond's larva has been discussed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012