Record details

Title
    New fossiliferous locality in the Pieniny Klippen Belt in Myjava vicinity (Western Carpathians, Slovakia)
Author
    Boorová, D.
    Potfaj, M.
    Vašíček, Zdeněk
    Žecová, K.
Conference
    Paleontological Conference (9. : 10.10.2008-11.10.2008 : Varšava, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Paleontological Conference /9./ - Abstracts
Pages
    S. 71-73
Notes
    projekt GÚDŠ Bratislava č. 0206 - Geologická mapa regiónu Bielych Karpát a južnej části Myjavskej pahorkatiny v mierke 1:50 000.
    Překlad názvu: Nová lokalita spodnokřídových fosilií v pieninském bradlovém pásmu v okolí Myjavy (Západní Karpaty, Slovensko)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    ammonites
    microfossils
    Pieniny Klippen Belt
Keyword
    Belt
    Carpathians
    Fossiliferous
    Klippen
    Locality
    Myjava
    New
    Pieniny
    Slovakia
    Vicinity
    Western
Abstract (in czech)
   Na výchozu poblíže města Myjava byly odebrány vzorky hornin pro biostratigrafický a mikrofaciální výzkum a pro analýzu nanoplanktonů. Vzorky poskytly asociaci planktonických foraminifer, které indikují nejvyšší apt a střední alb. Ve střední části výchozu se vyskytují schránky amonitů. Nejvýznamnější z nich patří k vůdčímu druhu spodního albu Leymeriella tardefurcata (d´Orb.).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012