Record details

Title
    New lithostratigraphy of Karpatian in the northern sector of Carpathian Foredeep in Moravia
Author
    Pálenský, Peter
    Šikula, Jan
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Przebieg i zmiennnosc sedymentacji w basenach przedgorskich, Przewodnik sesji terenowych, strezczenia referatow i posterow. ? POKOS II, Zwierzyniec, Polska. VI.2006
Pages
    1
Keyword
    Carpathian
    Foredeep
    Karpatian
    Lithostratigraphy
    Moravia
    New
    Northern
    Sector
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014