Record details

Title
    New mammalian fossil records refining a view on Early/Late Pliocene faunal turnover in Central Europe
Author
    Čermák, Stanislav
    Fejfar, O.
    Horáček, I.
    Mihevc, A.
    Wagner, Jan
Conference
    Annual Meeting Society of Vertebrate palaeontology and Comparative Anatomy (SVPCA : 69.) and Symposium of Vertebrate Palaeontology and Comparative Anatomy (SVPCA : 57. : 23.09.2009-26.09.2009 : Bristol, Velká Británie)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Journal of Vertebrate Paleontology
Pages
    Roč. 29, Supplement to number 3 (2009), 197A-197A
Notes
    Projekt: GA205/09/0184, GA ČR
    Překlad názvu: Nové nálezy fosilních faun doplňující naše poznání na faunistické změny na hranici spodní/střední pliocén ve střední Evropě
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    biostratigraphy
    biostratigraphy (Central Europe)
    mammals
    paleobiogeography
    paleobiogeography (Central Europe)
    Pliocene
Keyword
    Central
    Early/Late
    Europe
    Faunal
    Fossil
    Mammalian
    New
    Pliocene
    Records
    Refining
    Turnover
    View
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012