Record details

Title
    New micromorphological knowledge of the last Pleistocene glacial cycle in the loess profile at Praha-Sedlec
Statement of responsibility
    Janka Hradilová
Other titles
    Nové mikromorfologické poznatky posledního pleistocenního glaciálního cyklu ve sprašovén profilu Praha-Sedlec
Author
    Hradilová, Janka
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 4
Pages
    p. 319-329
Year
    1994
Notes
    2 obr., 2 tab., 2 pl., 38 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    eolické sedimenty
    glaciály
    kvartér Českého masivu
    mikropedologie
    pleistocén-svrchní
    sedimentace eolická
Subject category
    půdní mikromorfologie
    spraš
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha-Sedlec
Keyword
    Cycle
    Glacial
    Knowledge
    Last
    Loess
    Micromorphological
    New
    Pleistocene
    Praha-Sedlec
    Profile
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012