Record details

Title
    New pieces of knowledge on the geology of southern and central parts of the Malonín Horst
Other titles
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)