Record details

Title
    New porcellioidean gastropods from early Devonian of Royal Creek area, Yukon Territory, Canada, with notes on their early phylogeny
Statement of responsibility
    Jiří Frýda, Robert B. Blodgett, Alfred C. Lenz and Štěpán Manda
Author
    Blodgett, Robert B.
    Frýda, Jiří
    Lenz, Alfred C.
    Manda, Štěpán
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of paleontology
Vol./nr.
    Vol. 82, no. 3
Pages
    p. 595-603
Year
    2008
Notes
    3 obr., 2 fot., 1 pl.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Paleont.
Classfication no.
    562/569
Subject group
    devon-spodní
    evoluce biologická
    fylogeneze
    Gastropoda
    nový taxon
    paleontologie
    paleozoikum
    popis taxonů
    schránky
Geographical name
    Yukon Territory
Keyword
    Area
    Canada
    Creek
    Devonian
    Early
    Gastropods
    New
    Notes
    Phylogeny
    Porcellioidean
    Royal
    Territory
    Yukon
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012