Record details

Title
    New skarn-porphyry-copper ore body in the Štiavnické vrchy hills
Other titles
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch