Record details

Title
    New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin in Northwestern Bohemia
Statement of responsibility
    Petr Rojík
Other titles
    Nové stratigrafické členění terciéru sokolovské pánve v sz. Čechách
Author
    Rojík, Petr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 49, no. 3-4
Pages
    p. 173-185
Year
    2004
Notes
    2 obr., 1 tab.
    Bibliografie na s. 184-185
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    historie
    litostratigrafie
    nomenklatura
    pánev sedimentační
    revize
    sokolovská pánev
    stratigrafická jednotka
    stratigrafická kolonka
    stratigrafie
    terciér
Geographical name
    ČR-Čechy
    Sokolovská pánev
Keyword
    Basin
    Bohemia
    New
    Northwestern
    Sokolov
    Stratigraphic
    Subdivision
    Tertiary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012