Record details

Title
    New trilobites from the Silurian and Devonian in the Prague Basin (Central Bohemia)
Statement of responsibility
    Jiří Vaněk, Václav Vokáč, František Hörbinger
Author
    Hörbinger, František
    Vaněk, Jiří
    Vokáč, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Vol. 67, no. 2
Pages
    s. 97-108
Year
    1992
Notes
    4 pl.,10 bibl. + 4
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    Barrandien
    devon-spodní
    nálezy
    nový taxon
    popis organismu
    silur
    Trilobita
Subject category
    pražská pánev
Geographical name
    Čechy střední
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Basin
    Bohemia
    Central
    Devonian
    New
    Prague
    Silurian
    Trilobites
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012