Record details

Title
    New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
Statement of responsibility
    Hans Rische, Jiří Skopec
Other titles
    Nové způsoby použití mělké refrakční seismiky při průzkumu kaolínu
Author
    Rische, Hans
    Skopec, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    No. 1
Pages
    s. 81-90
Year
    1989
Notes
    2 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    geofyzikální průzkum
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    kaolin
    ložiska nerud
    moravikum
    procesy geodynamické
    rychlost elastických vln
    seizmika refrakční
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kemmlitz
    Plenkovice
    SRN
    Znojmo
Keyword
    After
    Applying
    Deposits
    Kaolin
    New
    Refraction
    Research
    Seismics
    Shallow
    Ways
Abstract (in czech)
   Použití mělké refrakční seismiky má význam zejména ve složitějších seismologických podmínkách, např. v přítomnosti podzemní vody a při proměnné intenzitě kaolinizace. Pro průzkum zvodnělých ložisek se osvědčila metoda příčných vln (ložisko Kemmlitz v Německu). Při podrobném rozboru rozložení rychlostí podélných vln na ložisku Plenkovice v ČSFR bylo zjištěno, že kaolíny a méně kaolinizované horniny se dají odlišit pomocí váženého přírůstku rychlosti Vg, zatímco jiné parametry spolehlivé výsledky nepřinášely. V článku je uveden přehled používaných metod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012