Record details

Title
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
Other titles
    Nově identifikované zlomy uvnitř vulkanického komplexu Českého středohoří, Ohře/Eger Graben, severní Čechy
Author
    Adamovič, Jiří
    Cajz, Vladimír
    Rapprich, Vladislav
    Valigurský, Leoš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Geodynamica et Geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 2
Pages
    10
Year
    2004
Thesaurus term
    Surface-detected faults, deep-seated faults, České středohoří Mts. volcanic complex, Ohře/Eger Rift, Cenozoic
Keyword
    Bohemia
    Complex
    České
    Faults
    Graben
    Identified
    Inside
    Mts
    Newly
    North
    Ohře/Eger
    Středohoří
    Volcanic
Abstract (in czech)
   Během nového detailního mapování Českého středohoří bylo vymezeno několik generací zlomů. Ty nejstarší - předvulkanické - vytvářely předvulkanický reliéf. Jako intravulkanické, jsou označeny zlomy, které porušují pouze starší vulkanické produkty, zatímco mladší vulkanická souvrství jimi nejsou narušena. Nejmladší generaci tvoří zlomy post-vulkanické, které porušují všechna vulkanická souvrství.
Abstract (in english)
   Several generation of tectonic faults were identified during new detailed mapping in the České středohoří Mts. Some of these are pre-volcanic and formed the pre-volcanic relief. Other faults are intra volcanic, those affected the older volcanic formations, whereas the youngers are not dislocated. The latest faults are post-volcanic and dislocate all volcanic sequences.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014