Record details

Title
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
Statement of responsibility
    Barbora Cimbálníková
Author
    Cimbálníková, Barbora
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 2
Pages
    s. 51-53
Year
    1995
Notes
    2 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    551.58
Conspectus category
    551
Subject group
    atmosféra
    lidské aktivity
    metan
    oceánská cirkulace
    oxid uhelnatý
    oxid uhličitý
    oxidy dusíku
    ozón
    pára
    skleníkový efekt
    uhlovodíky
    změna klimatu
Keyword
    Emisí
    Nezbytnost
    Omezování
    Plynů
    Skleníkových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 12. 2009
Import date
    8. 8. 2012