Record details

Title
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
Statement of responsibility
    Ĺubomír Hraško, Bohumil Molák, Jaroslav Chmelík
Other titles
    Some remarks on the petrogenesis of rocks from the borehole KS-1 (ESE of Klenovec)
Author
    Chmelík, Jaroslav
    Hraško, Ĺubomír
    Molák, Bohumil
Language
    slovensky
Source title - serial
    Regionálna geológia Západných Karpat
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 121-125
Year
    1989
Notes
    2 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Subject group
    analýza hornin
    distribuce prvků
    granitoidy
    klenovský komplex
    metamorfismus
    minerály
    oblast veporského krystalinika
    rula
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Klenovec
Keyword
    Hornín
    Klenovca
    KS-1
    Niekoĺko
    Okolie
    Petrogenéze
    Poznatkov
    Vjv
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012