Record details

Title
    Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
Statement of responsibility
    M. Mahel
Author
    Maheľ, Michal
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK)
Pages
    s. 19-20
Notes
    Příloha k "Poznatkům účastníků 28. MGK": Zprávy o zasedáních vybraných asociací, komisí a orgánů při 28. MGK
Classfication no.
    061.3
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    kolize desek
    konference
    litosféra
    ofiolity
    ostrovní oblouk
    subdukce
    tektonika desková
    terán
    Západní Karpaty
Keyword
    Globálnej
    Karpát
    Niekoľko
    Podmienkách
    Postupne
    Poučení
    Použiteľných
    Tektoniky
    Ustálených
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014