Record details

Title
    Niekotoryje aspekty plejstocennovogo olednenija kralevogoľskich Tatr
Other titles
    Niektoré aspekty pleistocénneho zalednenia kráľovohoľských Tatier