Record details

Title
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
Statement of responsibility
    Vladimír Vybíral, Juraj Jančí
Other titles
    Some results of investigations into physical properties of crystalline rocks on the Jasenie-Kyslá locality (Low Tatra Mts., Central Slovakia)
Author
    Jančí, Juraj
    Vybíral, Vladimír
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 3
Pages
    s. 237-241
Year
    1989
Notes
    3 obr.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    550.8
Subject category
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    hlubinné horniny s křemenem
    horniny vzniklé regionální metamorfózou jílovitých a chemicky příbuzných hornin
    jaderná pohoří
    migmatity, perlové ruly
    petrofyzika
Keyword
    Fyzikálnych
    Hornín
    Jasenie-Kyslá
    Kryštalinika
    Lokalite
    Niektoré
    Nízke
    štúdia
    Tatry
    Vlastností
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012