Record details

Title
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
Other titles
    Rozmístění dusíku a uhlíku v diagenetických minerálech z paleozoických černých břidlic (Selwynský bazén, Provincie Yukon, Kanada)
Author
    Daudin, Laurent
    Fialin, M.
    Gallien, Jean
    Grocke, D.
    Orberger, B.
    Pašava, Jan
    Pinti, D.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Chemical Geology
Vol./nr.
    Roč. 218, č. 3-4
Pages
    16
Year
    2005
Thesaurus term
    black shales, hydrothermal activity, nitrogen, carbon, feldspar, sulfides, phosphates, nuclear reaction analysis
Keyword
    Basin
    Black
    Canada
    Carbon
    Diagenetic
    Hydrothermal
    Minerals
    Nitrogen
    Paleozoic
    Partitioning
    Selwyn
    Shales
    Territories
    Yukon
Abstract (in czech)
   Za účelem zjištění frakcionace N a C v průběhu diageneze a hydrotermální infiltrace byly ve ybraných mineralizovaných vzorcích devonských černých břidlic ze Selwynského bazénu prostřednictvím NRA a elektronové mikroanalýzy stanoveny obsahy dusíku a uhlíku v silikátech, sulfidech, fosfátech a organické hmotě.
Abstract (in english)
   Selected mineralized black shales of Devonian age from the Selwyn Basin, Northwest Territories (Canada) were analyzed by Nuclear Reaction Analyses (NRA) and electron microprobe for nitrogen and carbon in silicates, sulfides, phosphates and organic matter in order to give new insights on nitrogen and carbon fractionation processes during diagenesis and hydrothermal infiltration.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014