Record details

Title
    Nitrogen in biogenic and abiogenic minerals from Paleozoic black shales: an NRA study
Other titles
    Dusík v biogenních a abiogenních minerálech z paleozoických černých břidlic: výsledky ze studia NRA
Author
    Daudin, Laurent
    Gallien, Jean
    Orberger, B.
    Pašava, Jan
    Pinti, D.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms
Vol./nr.
    Roč. 217, č. 1
Pages
    10
Year
    2004
Thesaurus term
    nuclear reaction analysis, nuclear microprobe, nitrogen fractionation, black shales, sulfides
Keyword
    Abiogenic
    Biogenic
    Black
    Minerals
    Nitrogen
    NRA
    Paleozoic
    Shales
    Study
Abstract (in czech)
   Nukleární analýza byla provedena na živcích, křemenech, abiogenních a biogenních sulfidech z organikou bohatých černých břidlic. Současná distribuce N je výsledkem následujících procesů: (1) rozpadu organiky a uvolňování N, P, C - důležitého zdroje živin pro faunu hydrotermálních ventů, (2) biomineralizace prostřednictvím ventové fauny vede k uvolňování N do raně diagentických fluid.
Abstract (in english)
   Nuclear reaction analyses were performed on feldspars, quartz, abiogenic and biogenic sulfides and phosphates in organic matter-rich black shales. The present N-distribution in the black shales is explained by a two-step nitrogen release: (1) organic matter decay produces N, P, S nutriments for the development of a hydrothermal vent fauna and (2) biomineralization of this vent fauna liberates nitrogen to early diagenetic fluids.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014