Record details

Title
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 1998, -
Pages
    s. 68-70
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Flood plain of the Labe river in the surounding of Stará Boleslav
    Rozsah: 3 s.
Keyword
    Boleslavi
    Labe
    Niva
    Okolí
    Staré
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012