Record details

Title
    Niva a její krajinářská funkce na příkladu Poodří
Statement of responsibility
    Miroslav Havrlant
Other titles
    Fluvial plain and its landscape function in the Odra riverside
Author
    Havrlant, Miroslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Niva z multidisciplinárního pohledu
Pages
    s. 8-9
Notes
    4 bibl.
Subject group
    aluvium
    geomorfologie akumulačních oblastí
    holocén
    ochrana přírody
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
Subject category
    sedimenty nivní
Geographical name
    CHKO Poodří
    ČR-Morava
Keyword
    Funkce
    Krajinářská
    Niva
    Poodří
    Příkladu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012