Record details

Title
    Nivní sedimenty a jejich stav poznání
Statement of responsibility
    Milan Janoštík
Other titles
    Fluvial sediments and their state of knowledge
Author
    Janoštík, Milan
Language
    česky
Source title - monograph
    Niva z multidisciplinárního pohledu
Pages
    s. 13-15
Notes
    7 bibl.
Subject group
    aluvium
    kvartér extraglaciálních oblastí
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
    struktury sedimentů
    textury sedimentů
Subject category
    sedimenty nivní
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Nivní
    Poznání
    Sedimenty
    Stav
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012