Record details

Title
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Overbank sediments in the Dyje River floodplain near Micmanice village
Author
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Smolíková, Libuše, 1932-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 5-6
Year
    2004
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    hlína
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    meandr
    mikromorfologie půdní
    povodeň
    půda fosilní
    půda pseudoglejová
    sedimentace fluviální
    štěrk
    záplavová niva
Geographical name
    ČR-Morava
    Micmanice (Znojmo, Znojmo)
Keyword
    34-13
    Dyjákovice
    Dyje
    Micmanic
    Nivní
    Uloženiny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012