Record details

Title
    Non-double-couple seismic events induced by hydraulic fracturing observed from a linear array of receivers
Author
    Eisner, L.
    Jechumtálová, Zuzana
Conference
    EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008 (70. : 09.06.2008-12.06.2008 : Rome, Itálie)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Rome 2008. 70th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008. Extended abstract & exhibitors' catalogue
Pages
    S. 26-30
Notes
    Projekt: KJB300120504, GA AV ČR3cav_un_auth*0000916
    Projekt: MTKI-CT-2004-517242, EC, XE3cav_un_auth*0250446
    Překlad názvu: Nestřižné seismické jevy vyvolané hydraulickým rozrušováním zaznamenané lineární řadou přijímačů
    Rozsah: 5 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    hydraulic fracturing
    seismic events
    source mechanism
Keyword
    Array
    Events
    Fracturing
    Hydraulic
    Induced
    Linear
    Non-double-couple
    Observed
    Receivers
    Seismic
Abstract (in czech)
   Vyvinuli jsme novou metodu inverze zdrojových mechanismů pro seismické jevy pozorované lineární řadou přijímačů. Tuto metodu jsme otestovali na syntetických datech a pak použili na seismická data získaná během hydraulického rozrušování sedimentárních souvrství.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013