Record details

Title
    Non-parametric approximation used to analysis of PSInSARtm data of Upper Silesian Coal Basin, Poland
Statement of responsibility
    Katarzyna Mirek and Janusz Mirek
Author
    Mirek, Janusz
    Mirek, Katarzyna
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Vol. 6, no. 4
Pages
    p. 405-409
Year
    156
Notes
    3 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geodyn. geomater.
Classfication no.
    55(1)
    550.8
    551.2
    553.9
Conspectus category
    55
    550
    553
Subject group
    hornoslezská pánev
    interferometrie
    interpretace
    kontrola tektonická
    metody satelitové
    procesy geodynamické
    subsidence
    uhlí bituminózní
    zpracování dat
Geographical name
    hornoslezská pánev (Česko a Polsko)
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Analysis
    Approximation
    Basin
    Coal
    Data
    Non-parametric
    Poland
    PSInSARtm
    Silesian
    Upper
    Used
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012