Record details

Title
    Normapolles. Comparaison entre l´Europe centrale et du Sud-Est pendant le Cénomanien et le Turonien: évolution de la biodiversité et paléoenvironnement
Statement of responsibility
    Henriette Méon, Gaëtan Guignard, Blanka Pacltová, Marcela Svobodová
Other titles
    Normapolles. Comparison between central and southwestern Europe during the Cenomanian and Turonian: evolution of biodiversity and paleoenvironment
Author
    Guignard, Gaëtan
    Méon, Henriette
    Pacltová, Blanka
    Svobodová, Marcela
Language
    francouzsky
Source title - serial
    Bulletin de la Société Géologique de France
Vol./nr.
    An. 175, no. 6
Pages
    p. 579-593
Year
    2004
Notes
    3 obr., 3 pl., 2 tab.
    Anglické, francouzské resumé
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Normapolles. Comparison between central and southwestern Europe during the Cenomanian and Turonian: evolution of biodiversity and paleoenvironment
    Zkr. název ser.: Bull. Soc. géol. France
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    56
Subject group
    analýza statistická
    Angiospermophyta
    biofacie
    cenoman
    česká křídová pánev
    diverzita druhová
    křída
    paleobiogeografie
    paleoprostředí
    profil odkryvu
    pylová zrna
    turon
Geographical name
    ČR-Čechy
    Francie
    Louny
    Markovice (Chrudim, Chrudim))
    Pecínov (Rakovník, Rakovník)
    SRN-Sachsen
    Úpohlavy (Litoměřice, Lovosice)
    Velim (Kolín, Kolín)
Keyword
    Biodiversité
    Cénomanien
    Centrale
    Comparaison
    Entre
    évolution
    L´Europe
    Normapolles
    Paléoenvironnement
    Pendant
    Sud-Est
    Turonien
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 1. 2009
Import date
    8. 8. 2012