Record details

Title
    Northern (Slovak) part of the Danube Basin: tectonics, crustal and lithospheric dynamics
Statement of responsibility
    Igor Hrušecký, Lubomil Pospíšil and Adriena Zlinská
Author
    Hrušecký, Igor
    Pospíšil, Lubomil
    Zlinská, Adriena
Language
    anglicky
Source title - serial
    Slovak geological magazine
Vol./nr.
    Vol. 7, no. 2
Pages
    p. 215-216
Year
    2001
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Slov. geol. Mag.
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    geologie strukturní
    karpatské neogenní pánve a kotliny
    litosféra
    měření seizmické
    pánev sedimentační
    původ korový
    tektonika
    tektonika desková
    tektonika extenzní
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Basin
    Crustal
    Danube
    Dynamics
    Lithospheric
    Northern
    Slovak
    Tectonics
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012