Record details

Title
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
Statement of responsibility
    Zbyněk Gabriel
Other titles
    New Cr-V-Au-Ba-Ni mineralization in Upper Proterozoic silicites (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
Author
    Gabriel, Zbyněk
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 52-53
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    Barrandien
    baryt
    proterozoikum
    rudy Au
    rudy V
    silicity
    silikáty
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kokšín
    Mítov
Keyword
    22-11
    22-12
    Březnice
    Cr-V-Au-Ba-Ni
    Mineralizace
    Nová
    Proterozoika
    Přeštice
    Silicitech
    Svchního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012