Record details

Title
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm
Other titles
    New biostratigraphical and ichnological observations in the Cretaceous sediments by Frenštát p. R.
Author
    Bubík, Miroslav
    Mikuláš, Radek
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Silesian unit, Cretaceous, Dinoflagellata, Foraminifera, ichnofossils
Keyword
    Biostratigrafická
    Frenštátu
    Ichnologická
    Křídových
    Nová
    Pozorování
    Radhoštěm
    Sedimentů
Abstract (in czech)
   Na potoce Bystrý v Moravsko-slezských Beskydech ve slezské jednotce byl dokumentován kompletní profil křídovými oceánskými červenými vrstvami. Přesné stratigrafické zařazení sedimentů je komplikováno absencí planktonických foraminifer a vápnitého nanoplanktonu. Profil začíná ve svrchní části lhoteckého souvrství a pokračuje mazáckým souvrstvím až do středního oddílu godulského souvrství. Na základě dinocyst a aglutinovaných foraminifer profil odpovídá svrchnímu albu až campanu.
Abstract (in english)
   New biostratigraphical and ichnological observations in the Cretaceous sediments by Frenštát p. R.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014