Record details

Title
    Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy-Konvářky
Statement of responsibility
    Petr Budil
Author
    Budil, Petr, 1969-
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 3
Pages
    s. 252-253
Year
    1992
Notes
    4 bibl.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    Barrandien
    devon
    fauna
    prag
    sedimenty karbonátové
    Trilobita
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Praha
Keyword
    Devon
    Dvorecko-prokopských
    Fauna
    Nová
    Prag
    Prahy-Konvářky
    Spodní
    Stupeň
    Vápenců
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012