Record details

Title
    Nová hospodářská struktura dolů v severočeské hnědouhelné pánvi ve vazbě na misi T.O.J. Gheyselincka
Statement of responsibility
    Zdeněk Stružka
Other titles
    New economic structure of the mines in North Bohemian Brown Coal Basin in relation to the mission of Mr. T.O.J. Gheyselinek
Author
    Stružka, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 8
Pages
    s. 268-271
Year
    1992
Notes
    1 obr.,1 tab.
Subject group
    ekonomika těžby
    organizace provozu
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Dolů
    Gheyselincka
    Hnědouhelné
    Hospodářská
    Misi
    Nová
    Pánvi
    Severočeské
    Struktura
    T.O.J
    Vazbě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012