Record details

Title
    Nová klasifikace vitrinitu černých uhlí ze slojí limnických pánví České republiky
Author
    Daněk, Vilém
    Sýkorová, Ivana
Conference
    Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology (4. : 01.02.1999-04.02.1999 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Documenta geonica
Pages
    s. 175-180
Notes
    Projekt: IAA3046607, GA AV ČR
    Překlad názvu: New classification of vitrinite in bituminous coals from continental basins in the Czech Republic
    Rozsah: 6 s.
Keyword
    černých
    České
    Klasifikace
    Limnických
    Nová
    Pánví
    Republiky
    Slojí
    Uhlí
    Vitrinitu
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012