Record details

Title
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
Other titles
    A new locality of white beds in the Portálka cave in the Kavčí (Montánka) Quarry near Tetín
Author
    Bruthans, J.
    Frýda, Jiří
    Kadlec, Jaroslav
    Žák, Karel
    Živor, R.
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 27, č. 1
Pages
    4
Year
    2001
Thesaurus term
    limestone weathering, Barrandian Paleozoic, intergranular corrosion, cave
Keyword
    Bílých
    Jeskyni
    Kavčím
    Lokalita
    Lomu
    Montánce
    Nálezová
    Nová
    Portálové
    Tetína
    Vrstev
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Je popsána nová lokalita tzv. bílých vrstev, tedy vápenců, postižených zvláštním typem zvětrávání - intergranulární korozí. Je popsán chemismus novotvořených fází a diskutovány podmínky vzniku bílých vrstev.
Abstract (in english)
   A new locality of white beds in the Portálka cave in the Kavčí (Montánka) Quarry near Tetín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014