Record details

Title
    Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
Statement of responsibility
    Miroslav Radoň
Other titles
    Neue Minerallenlokalität bei Dobkovičky im Böhmischen Mittelgebirge
Author
    Radoň, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích
Vol./nr.
    Roč. 20
Pages
    s. 7-13
Year
    1995
Notes
    2 obr., 3 bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. Stud. Region. Muz. (Teplice)
Subject group
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    silikáty
    tuf
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dobkovičky (Litoměřice)
Keyword
    Českém
    Dobkovičky
    Lokalita
    Minerálů
    Nová
    Obce
    Středohoří
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012