Record details

Title
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
Statement of responsibility
    Miroslav Radoň
Other titles
    New zeolite locality near Dolní Zálezly in the České středohoří Mts.
Author
    Radoň, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 240-241
Year
    1995
Notes
    4 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    asociace minerální
    bazalt
    lokalita mineralogická
    ložisko písku
    neovulkanity
    santon
    zeolity
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dolní Zálezly (Ústí nad Labem)
Keyword
    Českém
    Dolní
    Lokalita
    Nová
    Obce
    Středohoří
    Zálezly
    Zeolitů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012