Record details

Title
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
Statement of responsibility
    Jaroslav Kořistka, Zbyněk Vencelides
Other titles
    New Method of Decontamination of Rocks by Means of Rock Washing with an Ecologically Safe Detergent Solution
Author
    Kořistka, Jaroslav
    Vencelides, Zbyněk
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 9
Pages
    s. 276-280
Year
    1995
Notes
    6 obr., 2 tab., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    experimentální práce
    hydrodynamika
    monitoring
    prevence a sanace
    ropa
    rozpustnost
    sedimenty jílovité
    voda podzemní
    znečištění
    životní prostředí
Subject category
    havárie
    monitorování
Geographical name
    ČR-Čechy
    Slaný
Keyword
    Dekontaminace
    Detergentu
    Ekologicky
    Horninového
    Látek
    Metoda
    Neškodným
    Nová
    Pomocí
    Prostředí
    Ropných
    Roztokem
    Vymývání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012